nadace leontinkaProjekt škola

V rámci tohoto projektu pomáhá Nadace Leontinka pořizovat dětem a studentům učební pomůcky a realizovat vzdělávací programy s cílem usnadnit jejich studium a následné uplatnění v profesním životě.

Celková podpora projektu Leontinka ve škole v roce 2019 byla v hodnotě 452.479 Kč.

V letošním roce jsme podpořili např. nákup interaktivního displeje  pro děti s postižením zraku ve škole Jaroslava ježka v Praze, přepis učebnic do brail. písma pro Adélku,  nákup výtvarných potřeb pro spolek rodičů a přátel zrakově postižených dětí, nákup světelných pomůcek sloužících ke stimulaci zraku nebo pronájem tábořiště atd..

 

Celková podpora projektu Leontinka ve škole v roce 2018 byla v hodnotě 144.479 Kč.

V letošním roce jsme podpořili např. výtvarný ateliér pro děti s postižením zraku, sportovní soustředění v Železné Rudě, účast zrakově postižených studentů univerzity na setkání ve Frankfurtu, vzdělávací projekt "Po stopách opylovačů", nákup výtvarných potřeb pro spolek rodičů a přátel zrakově postižených dětí, nákup světelných pomůcek sloužících ke stimulaci zraku nebo pronájem tábořiště.

Celková podpora projektu Leontinka ve škole v roce 2017 byla v hodnotě 323.295 Kč.

Celková podpora projektu Leontinka ve škole v roce 2016 byla v hodnotě 180.500 Kč.

Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a krátkozrakých v ČR

částečná úhrada výroby hmatových knih

Tandem-spolek rodičů a přátel školy při ZŠ

Interaktivní pomůcky, environmentální pobyt

Masarykova univerzita

Podpora na letní škole

Život trochu jinak, z.s.

kurz

Země, z.s.

Multisenzorická kniha pro děti

Aujezdská Natálie

NP finanční - doplatek školení

Klabouch Aleš

Doučování němčiny

Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana, přísp.org.

originál zvukové knihy a podklady pro tisk v bodovém písmu

Gymnázium Radlická

Projektový týden

Celková podpora projektu Leontinka ve škole v roce 2015 byla 119 004 Kč.

Spolek rodičů a přátel zrakově postižených Daneta

Pomůcky pro děti se zrakovým postižením

35 900

Masarykova univerzita

Pobyt na letní škole

30 000

Spolek přátel zrakově postižených

Rehabilitační pobyt

12 709

Gymnázium pro zrakově postižené a SOŠ Radlická

Týden ve Slovinsku

10 000

Život trochu jinak, z.s.

„Zaostřeno“

10 000

Země, z.s.

105x svítilna - lucerna Ljusa

10 395

Hájek Adam

Rehabilitační pobyt

10 000

 

 

 

 

CELKEM

119 004 Kč

Celková podpora projektu Leontinka ve škole v roce 2014 byla 34 000 Kč.

15 000 Kč Masarykova univerzita Pobyt na letní škole

 5 000 Kč Y-OPEN, o.s. Summer camp

 5 000 Kč Diakonie CČE – středisko Záp. Čechy Projekt „Změna je život“

 6 000 Kč Život trochu jinak, z.s. „Přes zážitky k integraci“

 3 000 Kč Ludmila Těthalová  Příspěvek na úhradu rehab. pobytu


V roce 2013 byla poskytnuta v rámci projektu Leontinka ve škole poskytnuta celková částka 270 734 Kč.

podpora Matěje S.  100 000 Kč  - rehabilitace - v rámci projektu Čtení pomáhá

SŠ A. Klara   27 000 Kč

Tandem   65 000 Kč

Život trochu jinak     9 600 Kč

Daneta   13 101 Kč

 

V roce 2012

Celková podpora v rámci projektu Leontinka ve škole byla v hodnotě 183.517 Kč.

 

Přehled příspěvků a hmotných daru poskytnutých v rámci projektu Leontinka ve škole

Roláková Nikol Podpora lázeňského pobytu 50 000 Kč

Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. Prevence zrak.postižení dětí předškolního věku 60 000 Kč

Speciální mateřská škola se SPC, Horáčkova Rekondiční pobyt pro rodiny s dětmi 27 000 Kč

Daneta, svépomocné sdružení rodičů a přátel zrakově postižených dětí Pohádková stezka pro děti a mláděž se zrakovým postižením 25 000 Kč

Tyflocentrum Brno letní tábor 10 000 Kč

Diakonice ČCE - středisko Západní Čechy Projekt To bys měl vidět 17 551Kč

Sýkorová Julie Hmatové knihy 3 966 Kč

 

P

Pomoc v roce 2010

Daneta - hmatáme a posloucháme aneb Hračky pro zrakově postižené děti. Sdružení Daneta, které funguje od roku 1993, pomáhá klientům s kombinovanými vadami. Nákup pomůcek napomáhá 15 dětem se zrakovým postižením (3 nevidomí, 8 těžce zrakově postižených, 4 lehce zrakově postižené). Hra - ve své stimulační formě, námětová hra - je pro děti přípravou pro činnost v dospělosti.


Natálka (*2001) je nevidomá, ale velmi aktivní holčička. Nadace Leontinka za podpory MŠ Nessie a jejích příznivců věnovala Natálce 7 kníţek v černotisku a Braillově písmu, jednu mluvící mapu pro nevidomé, 1 elektronický míč pro nevidomé a geometrickou sadu. Například geometrická sada pomůže jako stavebnice nahradit geometrické tvary a napomůže pochopit geometrické zákonitosti.


Mathilda junior camp - Zážitkový pobytový týden pro mladé lidi s těžkým zrakovým postižením, naplněný sportovními a outdoorovými aktivitami. Jednalo se o pilotní projekt, kde mladí lidé byli seznámeni s prací dalších spolupracujících organizací jako např. Tyfloservis, Středisko výcviku vodících psů atd.


Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR - bylo podpořeno setkání rodin v červnu 2010. Celkem se jich zúčastnilo 18 v počtu 75 osob, nejmladšímu dítěti byl necelý rok a nejstaršímu 18 let. Proběhly informace o sportování, téma učebnic, hmatových knih. Bohatý program pro děti a rodiče napomohl pozapomenout na námahu a starost, která jsou spjaty s úsilím integrovat zrakově postižené děti. Taková setkání jsou nesmírně důležitá pro rodiny jako celek, který vidí, že jsou také ostatní rodiny, řešící podobné záležitosti.


Záblesk - Nadace Leontinka podpořila projekt Listen to me 5 - aktivity hluchoslepých dětí a jejich sourozenců. Jedná se o konání mezinárodní rodinné konference, které se zúčastnilo přes 100 osob, z toho 15 hluchoslepých. Jak děti, tak jejich sourozenci a rodiče si díky společným aktivitám a diskusím se speciálními pedagogy mohli sdělit své společné prožitky.


Ráchel (*1992) je studentkou klavíru na Deylově konzervatoři. Z příspěvku bylo hrazeno ubytování v průběhu soutěže pořádané v Brně k příležitosti 100. výročí brněnské konzervatoře. Ráchel se mezi zdravými hudebníky umístila na 10. místě. Byla jedinou nevidomou účastnicí.

projekty nadace

 
nevidomý svět v nemocnici technika
sport ranná péče hudba
ve škole partneři stipendium
osobní asistence

Další novinky

Nadace Leontinka oslavila 15 let na Jizerské 50

0

Nevidomí a slabozrací běžkaři se letos už popatnácté vydali s Nadací Leontinka do bílé stopy Jizerské 50. Jejich žluté s…

více >

„Život máme přeci jenom jeden, tak bychom ho měli prožít naplno.“

0

Ondřej je nevidomý profesionální sportovec, spisovatel a inspirativní řečník. Se zrakovým hendikepem se už narodil, …

více >

Trefy biatlonistů pomáhají dětem z Leontinky

0

Generali Česká pojišťovna a Český biatlon už potřetí spojili své síly na pomoc dobré věci. Úspěšná akce Trefa pro Leonti…

více >

archiv novinek >


judi slot gacor Slot88 slot gacor hari ini slot pulsa slot terpercaya slot gacor slot deposit pulsa link slot gacor situs slot gacor 2022 slot gacor 2022
situs slot gacor>