nadace leontinkaLeontinka v nemocnicích

Nadace Leontinka ve spolupráci s The Human Safety Net: pomoc předčasně narozeným miminkům a dětem s poškozením zraku
Někdy se miminko narodí dřív, než jste čekali, a také dřív, než se stačilo pořádně vyvinout. Nedonošenost s sebou nese velká rizika smyslového poškození a dalších trvalých následků – pokud navíc dojde k porodní asfyxii* (nedostatek kyslíku, dušení), od nenávratného zdravotního poškození dělí novorozence jen vteřiny a správný zásah lékařů.
Nadace Leontinka se již 14 let zasazuje o to, aby ohroženým dětem byla poskytnuta včasná, odborná a bezplatná pomoc. Díky finančnímu daru od globální iniciativy The Human Safety Net je v roce 2020 pro rodiny dětí z neonatologického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích k dispozici poradkyně rané péče, která informuje o rané péči o předčasně narozená miminka, miminka s asfyxií nebo již diagnostikovanými zdravotními potížemi a následně za nimi dojíždí domů.
Díky společnému projektu Nadace Leontinka a The Human Safety Net významně vzroste kvalita péče o předčasně narozené děti, jež je zásadní pro jejich budoucí vývoj a zdraví, ale také o děti ve věku 0-6 let, které trpí zrakovou vadou. V obou případech se pomocí správné stimulace, včasné péče a informovanosti rodičů dá předejít závažnému poškození zdraví anebo významně zlepšit stav stávající.
Každého rodiče může potkat nečekaná situace, v níž jde v jedné vteřině o zdraví miminka – Nadace Leontinka je tu proto, aby vytvářela neviditelnou síť pomoci dostupnou okamžitě a všude tam, kde je to potřeba.

*Porodní asfyxie se vyskytuje u 2 až 10 z 1000 novorozenců narozených v řádném termínu a ještě více u těch, kteří se narodí předčasně

Projekt Leontinka v nemocnici byl zahájen v roce 2005 pod názvem Paprsek naděje. Jeho cílem je podporovat vyšetření, nákup přístrojů do nemocnic, výzkum zrakových vad a vše, co souvisí s kvalitní zdravotnickou péčí. Během let jsme podpořili nákup přístrojů v nemocnicích: Fakultní nemocnici v Brně dětskou oční kliniku nebo Fakultní nemocnici na Královských Vinohradech.

Celková podpora projektu Leontinka v nemocnici byla v roce 2019 v hodnotě 50.000 Kč.

V roce 2018 se povedlo významnou částkou podpořit operaci očiček novorozence, který se narodil s vrozenou vadu zraku a jemuž hrozilo úplné oslepnutí. Dále jsme opět financovali plošné screeningové vyšetření dětí v předškolním věku, které provádí českobudějovický Tyflokabinet. Toto vyšetření včas odhalí počínající vady a vážné odchylky, které by jinak nebyly podchyceny (a sami rodiče o nich nemají ve většině případů ponětí). Dále jsme zakoupili dvoje filtrační brýle pro kompenzaci světloplachosti čtyřletého chlapečka K. a také financovali zhotovení nesnímatelné zubní náhrady pro maminku-samoživitelku s oční vadou, která při těžkém úrazu přišla o přední část chrupu a náhradu by si finančně sama nemohla dovolit.

Celková podpora projektu Leontinka v nemocnici byla v roce 2018 v hodnotě 222.890,70 Kč.

Projekt Leontinka v nemocnici v roce 2018 podpořila HSBC Bank.

V roce 2017 jsme opět financovali screeningové vyšetření dětí v předškolním věku, které provádí ambulantně i v terénu Tyflocentrum v Českých Budějovicích. Toto vyšetření speciálním přístrojem neplatí zdravotní pojišťovny, a jedině díky němu se děti s postižením zraku dostanou včas k odbornému lékaři.

Celková podpora projektu Leontinka v nemocnici v roce 2017 byla v hodnotě 95.000 Kč.

V roce 2016 jsme opět financovali screeningové vyšetření dětí v předškolním věku, které provádí ambulantně i v terénu Tyflocentrum v Českých Budějovicích. Toto vyšetření speciálním přístrojem neplatí zdravotní pojišťovny, a jedině díky němu se děti s postižením zraku dostanou včas k odbornému lékaři. V roce 2016 bylo vyšetřeno 5 013 dětských pacientů, navíc v příjemném a veselém prostředí během hry. U 4,8 % dětí byly zjištěny vážné odchylky a tyto děti byly odeslány k oftalmologům. Jednalo se především o vysoké stupně refrakčních vad a skrytou šilhavost, které vedou ke vzniku tupozrakosti.

V prvních letech života jsou velké předpoklady pro úspěšnou léčbu zrakové vady. Bez diagnostiky ovšem není šance tuto vadu u dětí zjistit. Sami rodiče nemají ve většině případů o vážných vadách zraku svých dětí ani ponětí.

Pokračujeme v podpoře tolik potřebného výzkumu Univerzity Karlovy, díky němuž budou moci rodiče zjistit molekulárně genetickou příčinu svého očního onemocnění. Tuto znalost poté bude možné využít k predikci ztráty zraku, upřesnění rizika přenosu na potomky, k ovlivnění přenosu pomocí tzv. preimplantační diagnostiky, k zařazení do klinických studií s genovou nebo jinou terapií, a v neposlední řadě k psychické úlevě a odstranění nejistoty o jaké onemocnění se jedná.

Celková podpora projektu Leontinka v nemocnici byla v roce 2016 132 000 Kč.

 

Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.

Screening zrakových vad u dětí předšk. věku

60 000

Univerzita Karlova v Praze

„Progresivní dědičná onemocnění“

67 000

Karolína Součková

lázeňská léčba – rehabilitace v kosm. oblečku

5 000

 

 

 

 

CELKEM

132 000 Kč

 

V roce 2015 jsme opět podpořili screeningové vyšetření dětí v předškolním věku, které provádí ambulantně i v terénu Tyflocentrum v Českých Budějovicích. Toto vyšetření speciálním přístrojem neplatí zdravotní pojišťovny, a jedině díky němu se děti s postižením zraku dostanou včas k odbornému lékaři. V roce 2015 bylo vyšetřeno 5 415 dětských pacientů (ještě o 200 více než loňský rok), navíc v příjemném a veselém prostředí během hry. U 5,3 % dětí byly zjištěny vážné odchylky a tyto děti byly odeslány k oftalmologům. Jednalo se především o vysoké stupně refrakčních vad a skrytou šilhavost, které vedou ke vzniku tupozrakosti.

V prvních letech života jsou velké předpoklady pro úspěšnou léčbu zrakové vady. Bez diagnostiky ovšem není šance tuto vadu u dětí zjistit. Sami rodiče nemají ve většině případů o vážných vadách zraku svých dětí ani ponětí.

Dále jsme podpořili tolik potřebný výzkum Univerzity Karlovy, díky němuž budou moci rodiče zjistit molekulárně genetickou příčinu svého očního onemocnění. Tuto znalost poté bude možné využít k predikci ztráty zraku, upřesnění rizika přenosu na potomky, k ovlivnění přenosu pomocí tzv. preimplantační diagnostiky, k zařazení do klinických studií s genovou nebo jinou terapií, a v neposlední řadě k psychické úlevě a odstranění nejistoty o jaké onemocnění se jedná.

Celková podpora projektu Leontinka v nemocnici byla v roce 2015 120 000 Kč.

Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.

Screening zrakových vad u dětí předšk. věku

60 000

Univerzita Karlova v Praze

„Progresivní dědičná onemocnění“

55 000

Karolína Součková

lázeňská léčba – chůze v kosm. oblečku

5 000

 

 

 

 

CELKEM

120 000 Kč

 

V roce 2014 jsme podpořili screeningové vyšetření dětí v předškolním věku, které provádí ambulantně i v terénu Tyflocentrum v Českých Budějovicích. Toto vyšetření speciálním přístrojem neplatí zdravotní pojišťovny, a jedině díky němu se děti s postižením zraku dostanou včas k odbornému lékaři. V roce 2014 bylo vyšetřeno 5 218 dětských pacientů, navíc v příjemném a veselém prostředí během hry. U 5,6 % dětí byly zjištěny vážné odchylky a tyto děti byly odeslány k oftalmologům. Jednalo se především o vysoké stupně refrakčních vad a skrytou šilhavost, které vedou ke vzniku tupozrakosti.

V prvních letech života jsou velké předpoklady pro úspěšnou léčbu zrakové vady. Bez diagnostiky ovšem není šance tuto vadu u dětí zjistit. Sami rodiče nemají ve většině případů o vážných vadách zraku svých dětí ani ponětí.

 

Celková podpora projektu Leontinka v nemocnici v roce 2014 byla 60 000 Kč.

 

60 000 Kč Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. Screening zrakových vad u dětí předšk. věku

V roce 2013

 

196 020 Kč nákup Fundus Camera pro FN Královské Vinohrady v Praze - podpora Diplomatic Spouses Association

Přikládáme děkovný e-mail od MUDr Krásného

Vážená paní magistro,

 dovoluji si Vám zaslat pro nadaci několik obrázku, které jsme zhotovili v rámci vyšetřování  u dětských pacientů, kde se zvýraznil portable charakter této kamery,

a) tzn. dostupnost kamkoliv

b) kdy děti nemají strach.

nyní uvedené popisky - název snímku

Coats 1, Coats2 - vyfocení oční pozadí v rámci vyšetření v celk. anestézii u 5-letého chlapce k vyloučení maligního nádoru - retinoblastomu, jednalo se o vrozenou degeneraci nazývanou morbus Coats

zánět - nitrooční zánět -vyšetření malého ložiska (hnědavé na okraji snímku k č X. šikmo nad makulární oblasti - centrum vidění, 8-leté děvčátko udávalo flíček při pohledu před sebe, vyšetření bez celkové anestézie, a to v sedě

KUB-OP (pravé oko) KUB-OL (levé oko) oboustranná závažná vývojová degenerace rohovky a duhovky - dg: dysgeneze předního segmentu oka, u 4 letého dětčátka, které nešlo tako zdokumentovat na běžné štěrbinové lampě pro dospělé, při našich kontrolách používáme pouze přenosnou ruční štěrbinku (také od Vší nadace)

Dermoid rohovky - vrozený nádor benigní povahy - foto nutné pro sledování vývoje nálezu u ročního chlapce, foto vleže bez celk. anestézie

Duhovka bikolor - nejmladší paćient 4.měsíční , k pouzení barevné změny duhovky, aby byl vyloučen ev. růst útvaru, jednalo se tedy o uvedenou diagnózu pouze dvojbarevnost nikoliv o nevus (pimentový útvar), jak ukazuje další sledování (opět vleže bez celk. anestézie). 

Zdraví dr. Krásný

 P.S. zakoupení kamery se ukazuje a potvrzuje  důležitost Vašeho rozhodnutí investovat nemalé finanční prostředky a znovu děkujeme jménem dětských pacientů.

115 000 Kč Podpora preventivních vyšetření v MŠ Tyflokabinet České Budějovice díky podpoře projektu Čtení pomáhá

Speciální přístroj během okamžiku oskenuje ze vzdálenosti oči dítěte a vyhodnotí stav. Kontrola zraku u předškoláků je sice součástí pravidelných preventivních prohlídek u pediatrů, ale odhalení zrakové vady bez speciálního přístroje je nesmírně obtížné a prakticky nemožné. Malé děti mají v ordinacích z lékaře strach a ani větší děti při kontrole zraku vždy nespolupracují. V případě našeho projektu není díky využití speciálního přístroje potřeba provádět vyšetření lékařem, ale vyškoleným specialistou. Navíc v příjemném veselém prostředí a během hry. Měření trvá jednu sekundu a probíhá ze vzdálenosti jednoho metru - tedy bezkontaktně. Dítě není potřeba na výkon nějak připravovat.

V prvních letech života jsou velké předpoklady pro úspěšnou léčbu zrakové vady. Bez naší diagnostiky ovšem není šance tuto vadu u dětí zjistit. Sami rodiče nemají ve většině případů o vážných vadách zraku svých dětí ani ponětí.

 

V roce 2012 

100 000 Kč Podpora výzkumu genetických vad UK v Praze

60 000 Kč Podpora preventivních vyšetření v MŠ Tyflokabinet České Budějovice

Tyflokabinet České BudějoviceV roce 2011 částka 211 400 Kč pomohla při nákupu  přístrojů - Fokometr pro FN Královské Vinohrady a ruční štěrbinová lampa - NAdační fond Oční kliniky VFN a 1.LF Uk v Praze.

V roce 2010 částka 101 200 Kč putovala do Centra zrakových vad v Motole. Byly zakoupeny testy Teller, za přispění Diplomatic Spouses Association. Podpora byla uskutečněna z výtěžku dobročinného bazaru.

V roce 2009 spolupráce s FN v Brně, dětskou oční klinikou pokračovala, realizoval se nákup ultrazvukového přístroje Nidek US 4000 v hodnotě 299 999 Kč a následně jsme financovali nákup přístroje Retinomax v hodnotě 108 700 Kč do Centra zrakových vad v Motole. .

V roce 2008 byla vybavena ordinace ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady osvětlením v hodnotě 9.086 Kč.

V roce 2007 byly v rámci projektu Leontinka v nemocnicích pořízeny další 2 přístroje pro FN Královské Vinohrady v Praze: za 162 418 Kč lampa štěrbinová KOWA
 a za 189 000 Kč autorefraktokeratometr NIDEK.

Projekt, zahájený v roce 2005 pod názvem Paprsek naděje, jehož prvním počinem bylo pořízení diodového laseru pro dětskou oční kliniku brněnské fakultní nemocnice v hodnotě cca 1,4 mil Kč.

Spolupráce s nemocnicemi pokračuje po celou dobu existence nadace.

projekty nadace

 
nevidomý svět v nemocnici technika
sport ranná péče hudba
ve škole partneři stipendium
osobní asistence

Další novinky

Nadace Leontinka oslavila 15 let na Jizerské 50

0

Nevidomí a slabozrací běžkaři se letos už popatnácté vydali s Nadací Leontinka do bílé stopy Jizerské 50. Jejich žluté s…

více >

„Život máme přeci jenom jeden, tak bychom ho měli prožít naplno.“

0

Ondřej je nevidomý profesionální sportovec, spisovatel a inspirativní řečník. Se zrakovým hendikepem se už narodil, …

více >

Trefy biatlonistů pomáhají dětem z Leontinky

0

Generali Česká pojišťovna a Český biatlon už potřetí spojili své síly na pomoc dobré věci. Úspěšná akce Trefa pro Leonti…

více >

archiv novinek >


judi slot gacor Slot88 slot gacor hari ini slot pulsa slot terpercaya slot gacor slot deposit pulsa link slot gacor situs slot gacor 2022 slot gacor 2022
situs slot gacor>