nadace leontinkaSvítání – Střediska rané péče

Ve spolupráci se Středisky rané péče po celé České republice poskytujeme mnohostrannou pomoc rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením. Mezi činnosti Středisek rané péče patří především: rehabilitace, stimulace zraku a nácvik dovedností, které kompenzují postižení atd. Pracovníci středisek pracují přímo v rodinách a vytváří tak neviditelnou síť, která pomáhá umožnit integraci zrakově postižených dětí do plnohodnotného života. Střediska se celorepublikově bezplatně starají o zrakově postižené děti ve věku 0-7 let, často hned po odchodu maminky z porodnice. Jsou zároveň významnou podporou pro rodiče, a to jak praktickou (cvičení s dětmi, stimulace zraku, zapůjčení pomůcek a hraček), tak osvětovou (poradenství, doporučení v oblasti péče, odborné znalosti a zkušenosti poradkyní).

Pomoc Nadace Leontinka spočívá především v poskytování příspěvku na mzdy poradkyň rané péče, aby služby pro rodiny mohla být i nadále zdarma, příspěvku na pořízení a provoz osobních automobilů pro střediska, nákupu technologií a vyšetřovacích pomůcek, nákupu pomůcek a hraček pro stimulaci zraku, pořízení trénovacích iPadů do rodin, vybavení stimulačních místností atd. 
Projekt Svítání byl zahájen v roce 2006 a jeho garantem je ředitelka Společnosti pro ranou péči, Mgr. Terezie Hradílková, následně Mgr. Matina Dunděrová a v současné době vedoucí jednotlivých střeisek rané péče.

Celková podpora projektu Svítání v roce 2019 byla v hodnotě 3.206.090 Kč.

Děkujeme Nadaci GCP a The HUman Safety Net, stejně jako  Nadaci Naše dítě

Celková podpora projektu Svítání v roce 2018 byla v hodnotě 2.506.239 Kč.

Děkujeme Nadaci GCP (jež projekt opět podpořila v rámci běžeckého seriálu RunTour padesátikorunou z každého startovného a dorovnáním na dvojnásobek) a Nadaci ČEZ (která ve své aplikaci EPP - Pomáhej pohybem vybrala 100.000 Kč na nákup specializovaného Tellerova testu pro ostravské Středisko rané péče).

V rámci RunTour 2017 díky podpoře běžců (z každého startovného jde na péči Středisek rané péče 50 Kč) a Nadace GCP bylo v rámci projektu Svítání vybráno 1.401.800 Kč.
Nadace ČEZ svou aplikací EPP - Pomáhej pohybem vybrala 100.000 Kč na pomoc Středisku rané péče, které se stará o děti se zrakovým postižením ve věku 0-7 let.
Nadační fond Avast částkou 50.000 Kč podpořil zařízení a vybavení stimulační místnosti v SPRP Praha.

Celková podpora projektu Svítání v roce 2017 byla v hodnotě 2.005.950 Kč.

Projekt Svítání v roce 2017 podpořila Nadace GCP, Nadace ČEZ, NF Avast a Geometry Global.

V rámci Run Tour 2016 díky podpoře běžců (z každého startovného 50 Kč) a Nadace GCP bylo na podporu projektu Svítání získáno 1 044 300 Kč.

Děkujeme také Nadaci Martina Romana a jeho projektu Čtení pomáhá, díky kterému jsme mohli financovat vývoj aplikace EDA PLAY ELIS.

Celková podpora v rámci projektu Svítání byla v roce 2016 v hodnotě 2 602 180 Kč.

Přehled příspěvků poskytnutých v rámci projektu Svítání

Raná péče KUK,z.ú.

zapůjčení auta pro rok 2016

55 000

EDA cz, z.ú.

zapůjčení auta pro rok 2016

55 000

Metodické centrum

zapůjčení auta pro rok 2016

55 000

SPRP Brno

zapůjčení auta pro rok 2016

55 000

SPRP Olomouc

zapůjčení auta pro rok 2016

55 000

Centrum Lira,z.ú.

zapůjčení auta pro rok 2016

55 000

Centrum Lira,z.ú.

zapůjčení auta pro rok 2016

55 000

Středisko rané péče SPRP České Budějovice

projekt "Provázení"

150 000

Středisko rané péče SPRP Ostrava

provoz

150 000

Raná péče KUK,z.ú.

provoz

50 000

Středisko rané péče SPRP Brno

mzdové náklady

150 000

Centrum LIRA, z.ú.

provoz vozidla

100 000

Centrum LIRA, z.ú.

semináře, kurzy

20 000

Centrum LIRA, z.ú.

 

25 000

EDA cz, z.ú.

projekt "Auto není cíl…"

100 000

EDA cz, z.ú.

projekt "Nemluvit, neznamená nemyslet 2016"

35 000

Speciálně pedagogické centurm EDA, z.ú.

projekt "Individuální práce s dětmi s ZP"

80 000

Speciálně pedagogické centrum EDA, z.ú.

projekt "Diagnostika v SPC EDA"

15 000

EDA cz, z.ú.

projekt "EDA PLAY ELIS"

110 000

Středisko rané péče SRP České Budějovice

auto leasing

104 200

Středisko rané péče SPRP České Budějovice

provozní náklady střediska

169 300

Raná péče KUK,z.ú.

provozní náklady střediska

125 000

Středisko rané péče SPRP Brno

provozní náklady střediska

125 000

Centrum LIRA, z.ú.

provozní náklady střediska

125 000

EDA cz, z.ú.

provozní náklady střediska

125 000

SPRP, z. s.

provozní náklady střediska

125 000

SPRP, z. s.

nákup speciální pomůcky Upsee Kit

12 560

Středisko rané péče SPRP Ostrava

provozní náklady střediska

125 000

SPRP Olomouc

provozní náklady střediska

125 000

     
   

Díky spolupráci s pořadatelem běžecké série RunTour a Nadaci České pojišťovny se nám v roce 2014 podařilo získat ve prospěch projektu Svítání částku 800 tisíc korun, v roce 2015 dokonce jeden milion korun. Každý z účastníků RunTour přispěl 50 korunami ze startovného a Nadace České pojišťovny pak získanou částku zdvojnásobila. Tyto finanční prostředky byly rozděleny mezi Střediska rané péče po celé ČR. Děkujeme partnerům a těšíme se na další spolupráci!

Celková podpora v rámci projektu Svítání byla v roce 2015 v hodnotě 2 427 621 Kč.