nadace leontinkaOsobní asistence

Nadace Leontinka se podílí na financování osobních asistentů pro zrakově postižené školáky a předškoláky. Osobní asistenti umožňují těmto dětem navštěvovat běžné školy, integrovat se do společnosti a připravit se tak na samostatný a plnohodnotný život. Nadace Leontinka podporuje osobní asistenci dlouhodobě.

Celková podpora projektu Osobní asistence byla v roce 2019 v hodnotě 666.655 Kč.

Děkujeme za laskavou podporu HSBC Bank, Nadaci Martina Romana a projektu Slevomat stejně jako drobných dárcům projektu Darujme.

Celková podpora projektu Osobní asistence byla v roce 2018 v hodnotě 402.840 Kč.

Kromě sdružení Okamžik
, jemuž Nadace Leontinka finančně pomohla s vyškolením desítek pomocníků, kteří nyní doprovází nevidomé, bylo opět podpořeno několik desítek konkrétních dětí. Ty mají díky tomuto projektu zajištěného osobního asistenta na dobu mimo či pedagogického na dobu školní docházky.

Děkujeme za laskavou podporu Řízení letového provozu, HSBC Bank a ČPP.

Celková podpora projektu Osobní asistence v roce 2017 byla 686 400 Kč.

Podpořeni byli: sdružení Okamžik, Jsme tady o.p,.s., Hornomlýnská o.p.s., Lenka, Marek, Natálie, Jakub,, Lucie, Julie, David, Jozef, Martin, Eliška, Jana, Simona...

Tento projekt byl podpořen laskavou pomocí Řízení letového provozu a HSBC Bank.

Celková podpora projektu Osobní asistence v roce 2016 byla 800 657 Kč.

Okamžik z.s.

120 000

Jsme tady, o.p.s.

35 000

Hornomlýnská, o.p.s.

247 000

Daňková Barbora

40 000

Aujezdská Natálie

46 800

Štaier Jakub

33 600

Karel Leskovec (ZŠ Vodňany)

23 157

Flűgelová Lucie

37 600

Sýkorová Julie

34 000

Koldová Eliška

12 000

ZŠ Kamenice

25 000

Růžičková Jana

42 000

Holas Jakub

28 100

Hurych Šimon

14 400

Kubíčková Simona

9 000

Laurenčík Jan

8 000

Klimeš Martin

25 200

Michalenko Jozef

20 400 Kč

   

 

Sdružení Okamžik podporuje samostatný a plnohodnotný život lidí se zrakovým postižením. Nadace Leontinka jim letos přispívá na mzdové náklady.

Jsme tady, o.p.s. přispíváme na mzdové a provozní náklady. Jejich služba je určena pro mladé lidi s kombinovaným postižením, kteří vyžadují 24 hodinovou péči.

Hornomlýnská poskytuje službu osobní asistence konkrétním dětem z Prahy a Středočeského kraje. Nadace Leontinka jí spolufinancuje mzdové náklady.

Bára (*2001) trpí atrofií zrakového nervu a je žákyní 9. třídy, proto potřebuje osobního asistenta – aby se mohla začlenit do kolektivu dětí ve školním klubu, důležitá je také studijní podpora mezi ukončením vyučování a odchodem domů, doprovod na zájmové kroužky ad.

Natálka (*2001) si svůj život doslova vybojovala, má za sebou už 15 operací mozku. V pravém oku jí zůstal zachován barvocit, jinak se musí i ve škole orientovat převážně hmatem a sluchem. Míru zrakové ostrosti může rozvíjet třeba formou početních příkladů, které pro ni musí být mnohokrát zvětšeny kamerovou lupou. I díky příspěvku Nadace Leontinka se podařilo financovat potřebného pedagogického asistenta na 2. stupni.
Jakub (*2001) má od narození nevyvinuté oči, trpí lehkým mentálním postižením a ADHD. Již jedenáctým rokem ho díky pravidelným příspěvkům Nadace Leontinka doprovází a pomáhá s maximálním zvládnutím školních povinností osobní asistentka Marie, navštěvuje s ním zájmové kroužky (animoterapie, muzikoterapie) a volnočasové aktivity. Zároveň podporuje Kubu v samostatnosti.
ZŠ Vodňany navštěvuje na 2. stupni žák
 Karel (*2000) s těžkým zrakovým a sluchovým postižením. Již osmým rokem mu pomáhá osobní asistentka Eva, zejména v prostorové orientaci, praktických činnostech a s technologiemi nahrazujícími zrak. Díky spolupráci s asistentkou u Karla dochází k významným pokrokům a on například vyhrává soutěže ve čtení Braillova písma.

Lucka (*2002) je nevidomá holčička, jež i díky své asistence, která jí ve svém volném čase vyrábí plastické pomůcky, ve škole výborně prospívá. Je plně integrovaná mezi ostatní zdravé žáky, ve škole má spoustu kamarádů, navíc se účastní i mezinárodní soutěže v prostorové orientaci a čtenářských soutěží. Její paní učitelka Braillovo písmo neovládá, proto třeba každou písemku musí asistentka Lada „přeložit“. Lucka ráda vyrábí z keramiky a díky příspěvku může zůstat se svými spolužáky.

Julie (*2006) je nevidomá holčička s kombinovaným postižením, která díky péči osobní asistentky udělala obrovské pokroky. Za veškeré pokroky je její maminka velmi šťastná a Nadace Leontinka Julinku i nadále podporuje.

Eliška (*2001) nevidomá, studuje 9. ročník ZŠ. Je třeba dohledu paní asistentky – doprovázet, připravovat učivo, zajišťovat bezpečnost o přestávkách a při akcích školy. Eliška patří k výborným žákyním, reprezentuje školu především v čtenářských soutěžích a sportu. Mimoškolně se věnuje hře na klavír a četbě.

ZŠ Kamenice navštěvuje zrakově postižený Miloš (*2003), který potřebuje asistenta po celou dobu pobytu ve škole. V přetížené třídě jsou další čtyři žáci se specifickou poruchou učení, a proto by práce bez asistenta nebyla vůbec možná.
Jana (*2007) se narodila s nádorem v oku. Ve druhém oku se jí rozvinul šedý zákal, takže je nyní v pásmu praktické nevidomosti. Janička je přátelská, má kolem sebe ráda děti. Asistent pedagoga se díky rozšíření pracovního úvazku může Janě věnovat v potřebné míře i tento rok.
Jakub (*1997) je studentem gymnázia, kde dosahuje velmi dobrých studijních výsledků, ale kvůli diagnostikované těžké slabozrakosti a střední nedoslýchavosti potřebuje při studiu asistenta. Náročnost studia gymnaziálního učiva je zřejmá, a Kubovou asistentkou je absolventka Přírodovědecké fakulty UK s aprobací fyzika – chemie.
Šimon (*1992) je kvůli svému kombinovanému postižení v důsledku dětské mozkové obrny plně upoután na lůžko. Pro něj i jeho maminku je velice důležité, aby s nezbytnou 24hodinovou péčí pomáhala osoba, k níž budou mít oba důvěru a která dokáže správně vyhodnotit Šimonovy potřeby, např. při epileptickém záchvatu. Takovou osobní asistentku naštěstí našli a Nadace Leontinka podporuje Šimona formou pravidelných příspěvků už od roku 2007.
Simona (*1997) potřebuje kvůli svému závažnému zrakovému postižení a prodělané dětské mozkové obrně osobní asistenci ve škole. Má moc ráda hudbu, hraje na klávesy. Díky příspěvkům mohla s asistentem absolvovat např. canisterapii, a také vyjet na školu v přírodě.

Honza (*1994) potřebuje asistenci při denním pomaturitním studiu angličtiny na jazykové škole. Jan má vážný zrakový a tělesný handicap (dětská mozková obrna). Dostudoval obchodní akademii a zajímá se o informatiku, chtěl by se stát školitelem pro další handicapované.
Martin (*2008)
je žákem 1. třídy a má postiženy horní i dolní končetiny, proto potřebuje asistenta, který se mu bude věnovat, aby vůbec mohl podstoupit speciální vzdělávání. Přesná diagnóza zatím není potvrzena, lékaři uvažují o dětské mozkové obrně.

Jozífek (*2012) má pravděpodobně diagnózu Leberova vrozená amauroza – je od narození prakticky nevidomý. Je velmi šikovný a zároveň potřebuje kolektiv dětí. Je integrovaný do soukromé miniškolky a vedoucí SPC ho označila za „zdravého slepce“. Nebojí se v neznámém prostoru, vše sám prozkoumává, běhá po schodech. Ve školce ale asistenta potřebuje, protože zaměstnanci se mu nemohou věnovat tak, jak je nutné. Proto mu Leontinka přispívá částkou, která je použita právě na částečnou úhradu pedagogického asistenta. Jozífek s maminkou se pravidelně účastní i běžeckých závodů RunTour.

 

Celková podpora projektu Osobní asistence v roce 2015 byla 547 638 Kč.

 

projekty nadace

 
nevidomý svět v nemocnici technika
sport ranná péče hudba
ve škole partneři stipendium
osobní asistence

Další novinky

Nadace Leontinka oslavila 15 let na Jizerské 50

0

Nevidomí a slabozrací běžkaři se letos už popatnácté vydali s Nadací Leontinka do bílé stopy Jizerské 50. Jejich žluté s…

více >

„Život máme přeci jenom jeden, tak bychom ho měli prožít naplno.“

0

Ondřej je nevidomý profesionální sportovec, spisovatel a inspirativní řečník. Se zrakovým hendikepem se už narodil, …

více >

Trefy biatlonistů pomáhají dětem z Leontinky

0

Generali Česká pojišťovna a Český biatlon už potřetí spojili své síly na pomoc dobré věci. Úspěšná akce Trefa pro Leonti…

více >

archiv novinek >


judi slot gacor Slot88 slot gacor hari ini slot pulsa slot terpercaya slot gacor slot deposit pulsa link slot gacor situs slot gacor 2022 slot gacor 2022
situs slot gacor>